Parkbeheer Bedrijvenpark Gaasperwaard

Terugkoppeling enquête ALV

Beste leden,

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is o.a. gesproken over het vernieuwen van de bewegwijzering, het plaatsen van schuifhekken en de keuze voor een uniforme pakketbox. Vervolgens is een enquête uitgezet onder de eigenaren, met de vraag om aan te geven waar uw voorkeur naar uitgaat. De resultaten geven wij in dit bericht weer. 

Pakketbrievenbus

Voor een unforme uitstraling is gevraagd welke pakketbrievenbus de voorkeur heeft. Hierbij is meegegeven dat deze pakketbrievenbus individueel en voor eigen rekening aangeschaft kunnen worden. Niet iedereen wenst een pakketbrievenbus en derhalve is collectieve aanschaf niet opportuun.

Na aftrek van de partijen die geen interesse hebben in een pakketbrievenbus, resteert er een percentage van 59% van de uitgebrachte stemmen met een voorkeur voor de 'Logixbox Frontbox' . Onderstaand de verdeling van de stemmen in een grafiek en een foto van deze pakketbrievenbus.

Ondernemers blijven vrij in hun keuze bij de aanschaf van een pakketbrievenbus. De postbox is te bestellen op www.brievenbusdirect.nl

 

Bewegwijzering

Met betrekking tot de bewegwijzering op het terrein is u gevraagd om aan te geven of uw voorkeur uit gaat naar:

1. Dezelfde stijl als op naastgelegen bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen;
2. Blauw/witte kleurstelling;
3. Zwart/witte kleurstelling;
4. Niks doen.

Een meerderheid van 59% van de uitgebrachte stremmen geeft de voorkeur aan het doortrekken van de bewegwijzering op bedrijventerreinen De Hagen en De Biezen. Onderstaand de verdeling van de stemmen in een grafiek, een overzichtsfoto met de geplande locaties en twee voorbeelden van de bewegwijzeringsborden.

Voor de op de borden te plaatsen bedrijfsnamen, worden de namen op de website gebruikt. Staat uw bedrijf hier niet (goed) op, neem dan contact op met de parkbeheerder op parkbeheerder@gaasperwaard-vianen.nl.  

 

Schuifhekken

Om de overlast van ongewenste bezoekers bezoekers op het bedrijventerein tegen te gaan is u gevraagd hoe tegenover afsluiting met shuifheken staat. Met slagbomen bereiken we ons doel niet. Deze zijn met motoren/brommers te omzeilen en hebben te vaak schade gehad.

Na aftrek van de bedrijven die buiten de schuifheken vallen geeft 61% aan voorstander te zijn van de plaatsing van schuifhekken. Hiervan wenst een kwart dat de hekken tijdens kantooruren op werkdagen (een enkeling ook op zaterdag) open staan. Onderstaand de verdeling van de stemmen in een grafiek.

Alle nieuwsberichten

Ondernemen in het centrum van Nederland